Политика за бисквитките (cookies)

Съгласно Регламент 2016/679 (ЕС) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („GDPR„) и действащото българско законодателство „Левитер“ ООД, ЕИК 204188573 (също „Администратора“), като администратор на лични данни, с настоящата политика за бисквитки („Политика“) предоставя обобщена информация относно начина на ползване на бисквитки на уебсайта, собственост на Левитер, с адрес https://flips.bg (“Уебсайта“). Целта на съхранението, достъпа и обработка на информация, събирана чрез бисквитки, както и тяхното управление, са подробно изложени по-долу в настоящата Политика.

Какво представляват бисквитките?

“Бисквитката“ е обикновен текстов файл, който се съхранява на Вашия компютър или преносимо устройство от сървъра на Уебсайта. Впоследствие този сървър може да възстанови или да прочете съдържанието на съответната „бисквитка“. Когато говорим за „бисквитки“ в настоящата Политика, ние не означаваме само „бисквитки“, но и тагове на пиксели и интернет маркирания (“web beacons”), както и други подобни технологии. „Бисквитките“ се управляват от Вашия браузър. Всяка „бисквитка“ е уникална и съдържа определена анонимна информация, като например анонимен идентификатор, име на сайта, цифри и букви. Тя позволява на Уебсайта да запомни Вашите предпочитания при сърфиране в интернет (напр. запомняне на предоставени данни, проследяване на сесии и съхранение на информация за конкретни потребители, които имат достъп до Уебсайта, или в случай на онлайн покупки – съдържанието на техните „колички за пазаруване“) . Бисквитките не дават достъп до информация, запазена на съответното устройство и не запазват лични данни на потребителите на Уебсайта, но могат да бъдат свързани с файлове, които съдържат такава информация, доброволно предоставена от тях.  Бисквитките могат да се съхраняват на Вашия компютър за определен период (обикновено една година или повече) и да не се изтриват при затварянето на браузъра, когато е необходимо да знаем кой е потребителят в рамките на повече от един престой („постоянни бисквитки“), а могат и да се поставят временно в рамките на даден престой и да се изтриват от устройството на ползвателя при затварянето на браузъра („бисквитки за престой“). „Бисквитките“  могат да бъдат поставени от Уебсайта и съответно да се прочитат само от него („собствени бисквитки“), а могат да бъдат поставени и използвани и от организация, различна от собственика на Уебсайта („бисквитки на трети страни“).

Видове „бисквитки“ и цели

„Бисквитките“ подпомагат оптимизацията и осигуряването на пълно и качествено ползване на функционалностите на Уебсайта, като съхраняват Вашите настройки, така че не е нужно да ги въвеждате отново всеки път, когато посетите нова страница. В допълнение, „бисквитките“ позволяват надлежна автентикация, повишаване на сигурността, разпознаване на Вашите предпочитанията, анализ на информация, показване на персонализирано съдържание, запазване на настройки, мониторинг и др.

Ние не използваме „бисквитки“ с цел персонална идентификация. Тяхното поставяне има за цел да подобри и улесни Вашата употреба на Уебсайта, като Вие можете да ги управлявате и/или изтривате по Ваша преценка.

По-конкретно, на Уебсайта се използват следните „бисквитки“:

  • Технически „бисквитки“

Техническите „бисквитки“ (за чието поставяне не се изисква съгласието на потребителя) са строго задължителни за изправното функциониране на Уебсайта, както и за функционирането на услугите, които потребителите са активирали. Без тези „бисквитки“ не би било възможно да се осъществят определени операции или те биха били значително усложнени или затруднени / или по-малко сигурни за потребителя. В тази връзка, ние използваме „бисквитки“ за навигация, които позволяват на потребителя да сърфира и да се използва на Уебсайта по безопасен и ефикасен начин, както и функционални „бисквитки“ за дейности, строго необходими за правилното функциониране на Уебсайта.

  • „Бисквитки“ на трети страни

В допълнение на собствените си „бисквитки“, Уебсайтът използва и такива, създадени от трети страни, с цел подобряване на предоставяните услуги.

Използваме „бисквитки“ на платформата Google Analytics, за да събираме обобщена информация за употребата на Уебсайта от потребителите (брой посетители, посетени страници, престой в Уебсайта и др.). Имплементирали сме надлежни инструменти за намаляване на идентификационния капацитет на този тип аналитични „бисквитки“ (напр. скриване на IP адреса), както и за избягване на свързването на събраната информация с друга информация, с която Google предварително разполага.

Профилиращите „бисквитки“ на трети страни се поставят, за да разберем по-добре интересите на потребителите и за да можем да им изпращаме рекламни съобщения, базирани на техните предпочитания (предпочитанията, които те демонстрират при посещението на различните страници на Уебсайта). Ние използваме „бисквитки” на Google Inc. and Facebook за проследяване на интересите на потребителите и изпращаме реклами, съгласно техните предпочитания.

„Бисквитките“, изброени по-долу, са управлявани от трети страни и за тяхното поставяне се изисква изричното съгласието на потребителя, което се предоставя активно по начина, описан в настоящата Политика, като потребителят винаги може да отмени частично или изцяло позволението, което е дал за използването на „бисквитките“:

Име на „бисквитката“ Цел Вид Живот Допълнителна информация
_gat Аналитични / Google 3-та страна 10 мин. Лмитира обема данни за сайтове с голям трафик
_gid Аналитични / Google 3-та страна 1 ден Разпознава уникални страници
_ga Аналитични / Google 3-та страна 2 години Разпознава уникални потребители
ads/user-lists/# Маркетинг / Google 3-та страна Сесия Pixel
IDE Маркетинг / Google 3-та страна 2 години Проследява действията на потербител след клик на google ads
test_cookie Маркетинг / Google 3-та страна Сесия Проверка дали потербителският браузер поддържа cookies
fr Маркетинг / Facebook 3-та страна 3 месеца Криптирано Facebook ID & Browser ID на потребител
tr Маркетинг / Facebook 3-та страна Сесия Facebook Pixel
wc_cart_hash_# Технически flips.bg Сесия
wc_fragments_# Технически flips.bg Сесия
flowplayerTestStorage Аналитични flips.bg Сесия Дали потребителя може да достига медия съдържание

 

Информиран избор и управление на „бисквитките“

При достъп до дадена страница на Уебсайта се появява банер с кратко съобщение относно използваните от нас „бисквитки“ и вашите възможности във връзка с тях. С натискане на бутона „ОК”, потребителят приема използването на всички „бисквитки”. Съгласието се регистрира чрез техническа „бисквитка” и може да бъде отменено от потребителя по всяко време. Вашето съгласие е необходимо условие за закачването на бисквитка, която не е абсолютно необходима. При влизане в Уебсайта през други устройства (смартфон, друг компютър, таблет и др.) въведените настройки може да не бъдат отразени и ще е нужно да бъдат нанесени корекциите и за тях. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях „бисквитки“, Администраторът ще бъде лишен от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на Уебсайта.

В допълнение, „Бисквитките“ могат да бъдат изключени и посредством настройките на браузъра, използван от съответния потребител, както и да бъдат изтрити от твърдия диск на неговото устройства. Потребителите следва да бъдат информирани, че различните браузъри имат специфични методи за управление на бисквитките. При конфигурирането на настройките на ползвания от тях браузър, потребителите следва да прилагат инструкциите, предоставени от създателите и администраторите на съответния браузър.

Защита на събираната информация посредством бисквитки

Администраторът полага разумни усилия за опазване на неприкосновеността на личния живот и личните данни на потребителите на Уебсайта. В тази връзка, информацията, събирана чрез бисквитки, ще бъде ползвана само за целите, описани в настоящата Политика, както и в допустимите граници съгласно приложимото европейско и българско законодателство по отношение на защитата на личните данни. Потребителите на Уебсайта могат да открият подробна информация за събирането и ползването на техни лични данни, както и относно правата си във връзка с обработката на личните им данни в Политиката за защита на лични данни на Администратора, публикувана на следния линк Защита данни.

Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове, които имат собствена политика за бисквитките, която може да бъде различна от тази на Уебсайта. Ние не носим отговорност за това и призоваваме потребителите да се осведомят при посещение на подобни сайтове.

Настоящата Политика за бисквитките е част от нашата Политиката за защита на лични данни и може да бъде периодично актуализирана, за да отрази промените в нашите практики за поверителност и законовите изисквания, като всички промени ще бъдат публикувани на настоящата страница, поради което Ви насърчаваме да я следите редовно.

Ако имате въпроси или коментари по Политиката за бисквитките или ако искате да упражните правата си, моля, свържете се с нас на: office[at]flips.bg.

Updating…
  • Нямате артикули в количката.